ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

329 หมู่ 1

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053712467

329 หมู่ 1

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00