ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

 

นายดำเนิน บาลสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา

Email : dumnern@gmail.com

Telephone : 0819617983