คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

329 หมู่ 1
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053712467

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ห้วยพลูพิทยา. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon